Koncert u povodu Feste sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika

1.2. Subota
Franjevačka crkva u 20 sati
Koncert u povodu Feste sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika
Dubrovački simfonijski orkestar
Mješoviti zbor Libertas
Viktor Lenert, dirigent
Slobodan Begić, dirigent
Paulina Đapo, sopran
Đive Franetović Kušelj, flauta
Klapa Ragusavecchia

Sebastijan Vukosavić, narator

L. Sorkočević     Uvertira br. 1
B. Bersa              Idyll
P. Ozgijan        Suita concertante za flautu i gudače

Ulaz slobodan